PN-EN 15698-1:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Sieci ciepłownicze -- Zespolony system dwururowy do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 1: Wykonany fabrycznie zespół dwururowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i jednej osłony z polietylenu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i metody badań fabrycznie wykonanych izolowanych cieplnie prostych odcinków zespołów dwururowych do wodnych sieci ciepłowniczych, układanych bezpośrednio w gruncie, zgodnych z EN 13941-1, składających się z dwóch stalowych rur przewodowych, izolacji ze sztywnej pianki poliuretanowej i jednej osłony z polietylenu.
Zespół rurowy może również zawierać następujące dodatkowe elementy: przewody pomiarowe, pierścienie dystansowe i barierę dyfuzyjną.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15698-1:2020-01 - wersja angielska
Tytuł Sieci ciepłownicze -- Zespolony system dwururowy do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 1: Wykonany fabrycznie zespół dwururowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i jednej osłony z polietylenu
Data publikacji 27-01-2020
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 15698-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15698-1:2009 - wersja angielska, PN-EN 15698-1:2009/Ap1:2015-12 - wersja angielska
ICS 23.040.10, 93.025