PN-EN 15698-1:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15698-1:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 1: Zespół dwururowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu

Zakres

Norma Europejska, dotycząca sieci ciepłowniczych dwururowych, określa wymagania i metody badań prostych odcinków prefabrykowanych izolowanych zespołów typu rura w rurze stosowanych w wodnych sieciach ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie, składających się z dwóch stalowych rur przewodowych od DN 15 do DN 250, sztywnej izolacji z pianki poliuretanowej i jednego płaszcza osłonowego z polietylenu. Zespół rurowy może zawierać także następujące dodatkowe elementy: odrutowanie sygnalizacyjne, elementy centrujące i izolację przeciwwilgociową. Normę tę stosuje się wyłącznie do izolowanych zespołów dwururowych pracujących w sposób ciągły z wodą o temperaturze do 120 stopni C i okresowo maksymalnie do 140 stopni C oraz ciśnieniu do PN 16. Ocenę przewidywanej trwałości cieplnej w warunkach pracy ciągłej i różnych temperatur wody przedstawiono w załączniku B normy EN 253

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 15698-1:2009/Ap1:2015-12E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15698-1:2009 - wersja angielska
Tytuł Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 1: Zespół dwururowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu
Data publikacji 16-02-2009
Data wycofania 27-01-2020
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 15698-1:2009 [IDT]
ICS 23.040.10, 93.025
Zastąpiona przez PN-EN 15698-1:2020-01 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 15698-1:2009/Ap1:2015-12E