PN-EN 448:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Sieci ciepłownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespoły kształtek wykonanych fabrycznie ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i metody badań wykonanych fabrycznie, izolowanych cieplnie zespołów kształtek do wodnych sieci ciepłowniczych zgodnych z EN 13941-1, składających się z kształtki stalowej, izolacji ze sztywnej pianki poliuretanowej i osłony z polietylenu.

Zespół kształtek może również zawierać następujące dodatkowe elementy: przewody pomiarowe, pierścienie dystansowe i barierę antydyfuzyjną.

Niniejszy dokument obejmuje następujące zespoły kształtek: łuki, trójniki, zwężki, kompensatory jednorazowe i punkty stałe.

Niniejszy dokument dotyczy zespołów montażowych o minimalnym ciśnieniu projektowym do 1,6 MPa (nadciśnienie).

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 448:2020-01 - wersja angielska
Tytuł Sieci ciepłownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespoły kształtek wykonanych fabrycznie ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu
Data publikacji 24-01-2020
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 448:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 448:2015-12 - wersja niemiecka, PN-EN 448:2015-12 - wersja angielska
ICS 23.040.07