PN-EN 448:2015-12 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 448:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Kształtki - zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i metody badań prefabrykowanych kształtek - izolowanych cieplnie zespołów rurowych, składających się z kształtki stalowej o średnicy od DN 20 do DN 1200, izolacji ze sztywnej pianki poliuretanowej i płaszcza osłonowego z polietylenu, przeznaczonych do budowy wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie, wykonywanych z prefabrykowanych zespołów rurowych zgodnych z EN 253:2003.

W niniejszej normie uwzględniono następujące kształtki: łuki, trójniki, zwężki i punkty stałe.
Niniesza norma dotyczy tylko prefabrykowanych zespołów kształtek i kompersatorów jednorazowego użytku produkowanych fabrycznie przeznaczonych do ciągłej eksploatacji z wodą gorącą o zróżnicowanej temperaturze zgodnie z EN 253.

Niniejsza norma dotyczy zespołów montażowych o minimalnym ciśnieniu projektowym do 16 bar (nadciśnienie) zgodnie z EN 13941.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 448:2015-12 - wersja angielska
Tytuł Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Kształtki - zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu
Data publikacji 21-12-2015
Data wycofania 24-01-2020
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 448:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 448:2009 - wersja angielska
ICS 23.040.07
Zastąpiona przez PN-EN 448:2020-01 - wersja angielska