PN-EN 253+A2:2015-12 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 253:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i metody badań dotyczące prostych odcinków prefabrykowanych rur - zespołów rurowych przeznaczonych do budowy wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie, składających się z rury stalowej przewodowej od DN 15 do DN 1200, izolacji cieplnej ze sztywnej pianki poliuretanowej oraz płaszcza osłonowego z polietylenu. Zespół rurowy może również zawierać następujące dodatkowe elementy: przewody pomiarowe, podtrzymki dystansowe i bariery dyfuzyjne.
Norma ta dotyczy wyłącznie izolowanych zespołów rurowych, przeznaczonych do pracy ciągłej z gorącą wodą o temperaturze do 120 °C i krótkotrwałej pracy w temperaturze szczytowej do 140 °C.
Szacowanie przewidywanej trwałości termicznej, dla ciągłej pracy w różnych temperaturach zamieszczono w Załączniku B.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 253+A2:2015-12 - wersja angielska
Tytuł Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu
Data publikacji 14-12-2015
Data wycofania 24-01-2020
Liczba stron 55
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 253:2009+A2:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 253+A1:2013-06 - wersja angielska
ICS 23.040.07
Zastąpiona przez PN-EN 253:2020-01 - wersja angielska