PN-EN 253:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Sieci ciepłownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Fabrycznie wykonany zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i metody badań prostych odcinków fabrycznie wykonanych, izolowanych cieplnie zespołów rurowych przeznaczonych do budowy wodnych sieci ciepłowniczych, zgodnych z EN 13941-1, składających się z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej ze sztywnej pianki poliuretanowej i osłony z polietylenu.
Zespół rurowy może także zawierać następujące elementy dodatkowe: przewody pomiarowe, podkładki dystansowe i bariery dyfuzyjne.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 253:2020-01 - wersja angielska
Tytuł Sieci ciepłownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Fabrycznie wykonany zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu
Data publikacji 24-01-2020
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 253:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 253+A2:2015-12 - wersja angielska, PN-EN 253+A2:2015-12 - wersja niemiecka
ICS 23.040.10, 23.040.07