PN-EN ISO 12228:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 12228-1:2014-09 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie poszczególnych steroli i ich całkowitej zawartości -- Metoda chromatografii gazowej

Zakres

Określono metodę oznaczania zawartości i składu steroli w olejach i tłuszczach roślinnych oraz zwierzęcych przy użyciu chromatografii gazowej. Podano zasadę metody, stosowane odczynniki, aparaturę, sposób pobierania i przygotowania próbek. Opisano wykonanie oznaczania oraz sposób wyrażania wyników i sprawozdanie z badań. Norma zawiera trzy załączniki. W załączniku A (informacyjnym) podano wyniki badań międzylaboratoryjnych, łącznie z wielkościami uzyskanych powtarzalności i odtwarzalności. W załączniku B (informacyjnym) podano bibliografię. W załączniku ZA (normatywnym) podano wykaz norm powołanych w publikacjach międzynarodowych i ich odpowiedniki europejskie

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 12228:2002 - wersja polska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie poszczególnych steroli i ich całkowitej zawartości -- Metoda chromatografii gazowej
Data publikacji 17-05-2002
Data wycofania 23-09-2014
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 12228:1999 [IDT], ISO 12228:1999 [IDT]
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 12228-1:2014-09 - wersja angielska, PN-EN ISO 12228-2:2014-12 - wersja angielska