PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Ocena zgodności -- Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej opisano podstawy certyfikacji wyrobów oraz dostarczono wytycznych dotyczących zrozumienia, opracowywania, działania i utrzymywania programów certyfikacji wyrobów, procesów i usług. Norma przeznaczona jest do stosowania przez wszystkich zainteresowanych certyfikacją wyrobów, a w szczególności przez właścicieli programów certyfikacji. UWAGA 1 W niniejszej Normie Międzynarodowej, termin "wyrób" może być odczytywany jako "wyrób", "proces" lub "usługa" z wyjątkiem tych przypadków, gdzie zostały ustalone oddzielne warunki dla "procesów" lub "usług". Definicje wyrobu, procesu i usługi podano w ISO/IEC 17065. UWAGA 2 Certyfikacja wyrobów, procesów i usług jest działalnością polegającą na ocenie zgodności przez stronę trzecią (patrz ISO/IEC 17000), przeprowadzaną przez jednostki certyfikujące wyroby. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby zostały wyszczególnione w ISO/IEC 17065

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 - wersja angielska
Tytuł Ocena zgodności -- Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów
Data publikacji 20-01-2014
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN ISO/IEC 17067:2013 [IDT], ISO/IEC 17067:2013 [IDT]
Dyrektywa 765/2008
ICS 03.120.20