PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Ocena zgodności -- Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej opisano podstawy certyfikacji wyrobów oraz podano wytyczne dotyczące: zrozumienia, opracowania, prowadzenia lub utrzymania programów certyfikacji wyrobów, procesów i usług.
Jest ona przeznaczona do stosowania przez wszystkich zainteresowanych certyfikacją wyrobów, a w szczególności przez właścicieli programów certyfikacji.
UWAGA 1 W niniejszej Normie Międzynarodowej termin „wyrób” może również być odczytany jako „proces” lub „usługa”, z wyjątkiem tych przypadków, gdzie dla „procesów” lub „usług” zostały ustalone oddzielne postanowienia. Definicje wyrobu, procesu i usługi są podane w ISO/IEC 17065.
UWAGA 2 Certyfikacja wyrobów, procesów i usług jest działalnością w zakresie oceny zgodności wykonywaną przez stronę trzecią (patrz ISO/IEC 17000) a prowadzoną przez jednostki certyfikujące wyroby. Wymagania dotyczące jednostek certyfikujących wyroby są określone w ISO/IEC 17065.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 - wersja polska
Tytuł Ocena zgodności -- Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów
Data publikacji 02-07-2015
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN ISO/IEC 17067:2013 [IDT], ISO/IEC 17067:2013 [IDT]
Dyrektywa 765/2008
ICS 03.120.20