PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa zawiera wymagania dotyczące kompetencji, spójnego działania oraz bezstronności jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi. Nie jest wymagane, aby jednostki certyfikujące działające zgodnie z niniejszą Normą Międzynarodową oferowały wszystkie rodzaje certyfikacji wyrobów, procesów czy usług. Certyfikacja wyrobów, procesów i usług jest działalnością polegającą na ocenie zgodności przez stronę trzecią (patrz ISO/IEC 17000:2004, definicja 5.5). 1.2

W tekście niniejszej Normie Międzynarodowej termin "wyrób" może być odczytywany jako "proces" lub "usługa", z wyjątkiem tych przypadków, gdy dla "procesów" lub "usług" ustalono oddzielne postanowienia patrz (Załącznik B)

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 - wersja polska
Tytuł Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi
Data publikacji 05-08-2014
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN ISO/IEC 17065:2012 [IDT], ISO/IEC 17065:2012 [IDT]
Dyrektywa 765/2008
Zastępuje PN-EN 45011:2000 - wersja polska
ICS 03.120.20