PN-EN ISO/IEC 17000:2006 - wersja polska

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN
Ocena zgodności -- Terminologia i zasady ogólne

Zakres

Podano ogólne terminy i definicje dotyczące oceny zgodności. W załączniku A podano opis podejścia funkcjonalnego do oceny zgodności

* wymagane pola

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO/IEC 17000:2006 - wersja polska
Tytuł Ocena zgodności -- Terminologia i zasady ogólne
Data publikacji 28-02-2006
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN ISO/IEC 17000:2004 [IDT], ISO/IEC 17000:2004 [IDT]
Dyrektywa 765/2008
Zastępuje PN-EN 45020:2000 - wersja polska, PN-EN ISO/IEC 17000:2005 - wersja angielska
ICS 03.120.20, 01.040.03