PN-EN ISO/IEC 17000:2020-12 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Ocena zgodności -- Terminologia i ogólne zasady

Zakres

W niniejszym dokumencie określono ogólne terminy i definicje odnoszące się do oceny zgodności (łącznie z akredytacją jednostek oceniających zgodność) oraz wykorzystania oceny zgodności w celu ułatwienia handlu. Ogólne zasady oceny zgodności i opis podejścia funkcjonalnego do oceny zgodności podano w Załączniku A. Ocena zgodności współdziała z innymi dziedzinami, takimi jak systemy zarządzania, metrologia, normalizacja i statystyka. Granice oceny zgodności nie są określone w niniejszym dokumencie.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 17000:2020-12 - wersja angielska
Tytuł Ocena zgodności -- Terminologia i ogólne zasady
Data publikacji 14-12-2020
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN ISO/IEC 17000:2020 [IDT], ISO/IEC 17000:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO/IEC 17000:2006 - wersja polska
ICS 03.120.20, 01.040.03