PN-EN IEC 60601-2-83:2020-09 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-83: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do terapii domowej przy pomocy światła

Zakres

Niniejsza część IEC 60601 ma zastosowanie do BEZPIECZEŃSTWA PODSTAWOWEGO oraz FUNKCJONOWANIA ZASADNICZEGO URZĄDZEŃ DO TERAPII DOMOWEJ PRZY POMOCY ŚWIATŁA, przeznaczonych do użytku w ŚRODOWISKU DOMOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ. URZĄDZENIE DO TERAPII DOMOWEJ PRZY POMOCY ŚWIATŁA jest zwykle używane przez OPERATORA NIEPROFESJONALNEGO.
Zakres tego dokumentu obejmuje wszystkie źródła światła oprócz lasera.
Jeśli rozdział lub podrozdział jest specjalnie przeznaczony do zastosowania tylko w URZĄDZENIACH ME lub tylko do SYSTEMÓW ME, tytuł i treść tego rozdziału lub podrozdziału będą o tym mówiły. Jeśli tak nie jest, rozdział lub podrozdział dotyczy zarówno URZĄDZEŃ ME, jak i SYSTEMÓW ME w zależności od przypadku.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60601-2-83:2020-09 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-83: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do terapii domowej przy pomocy światła
Data publikacji 15-09-2020
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN IEC 60601-2-83:2020 [IDT], IEC 60601-2-83:2019 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC
ICS 11.040.60
Elementy dodatkowe PN-EN IEC 60601-2-83:2020-09/A11:2021-08E