PN-EN ISO 10993-9:2022-01 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 9: Ramowy plan identyfikacji i oznaczania ilościowego potencjalnych produktów degradacji

Zakres

W niniejszym dokumencie określono ogólne zasady systematycznej oceny potencjalnej i obserwowanej degradacji wyrobów medycznych poprzez projektowanie i wyniki badań degradacji in vitro. Informacje uzyskane z tych badań można wykorzystać w ocenie biologicznej opisanej w serii ISO 10993.
Niniejszy dokument ma zastosowanie zarówno do materiałów przeznaczonych do degradacji w ciele pacjenta, jak i materiałów, które nie są przeznaczone do degradacji.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do:
a) oceny degradacji zachodzącej w procesach czysto mechanicznych; metodologie powstawania tego typu produktów degradacji opisano w normach dotyczących określonego produktu, o ile są dostępne;
UWAGA Degradacja czysto mechaniczna prowadzi do powstania głównie cząstek stałych. Chociaż nie jest to objęte zakresem niniejszego dokumentu, takie produkty degradacji mogą wywoływać odpowiedź biologiczną, a więc muszą podlegać ocenie biologicznej, jak opisano w innych częściach ISO 10993.
b) wymywalnych składników, które nie są produktami degradacji;
c) wyrobów lub elementów medycznych, które nie kontaktują się bezpośrednio lub pośrednio z ciałem pacjenta

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10993-9:2022-01 - wersja angielska
Tytuł Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 9: Ramowy plan identyfikacji i oznaczania ilościowego potencjalnych produktów degradacji
Data publikacji 24-01-2022
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 247, Materiałów Medycznych i Biomateriałów
Wprowadza EN ISO 10993-9:2021 [IDT], ISO 10993-9:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10993-9:2010 - wersja angielska
ICS 11.100.20