PN-EN IEC 62271-102:2018-10/A1:2023-01 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 102: Odłączniki i uziemniki prądu przemiennego

Zakres

Niniejsza zmiana wprowadza następujące modyfikacje:
1) W Rozdziale 2 zastąpiono istniejące odniesienie do normy IEC 60071-2 następującym: IEC 60071-1, Koordynacja izolacji – Część 1: Definicje, zasady i reguły.
2) W Podrozdziale 7.2.6 zmieniono w ostatnim zdaniu drugiego akapitu „IEC 60071-2” na „IEC 60071-1”.
3) W Podrozdziale 7.106.2.10 zastąpiono istniejącą pozycję f) następującym:
f) nieważne.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62271-102:2018-10/A1:2023-01 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 102: Odłączniki i uziemniki prądu przemiennego
Data publikacji 12-01-2023
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN IEC 62271-102:2018/A1:2022 [IDT], IEC 62271-102:2018/AMD1:2022 [IDT]
ICS 29.130.10, 29.130.99