PN-EN IEC 62271-103:2024-04 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 103: Rozłączniki prądu przemiennego o napięciu znamionowym powyżej 1 kV do 52 kV włącznie

Zakres

Niniejsza część IEC 62271 ma zastosowanie do trójfazowych rozłączników i rozłączników izolacyjnych prądu przemiennego, mających zdefiniowaną znamionową zdolność łączeniową, przeznaczonych do instalacji wnętrzowych i napowietrznych na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie i częstotliwościach znamionowych od 16 2/3 Hz do 60 Hz włącznie. Dotyczy ona również rozłączników jednobiegunowych stosowanych w sieciach trójfazowych.
Dotyczy ona również napędów rozłączników i ich wyposażenia pomocniczego.
Do rozłączników izolacyjnych ma zastosowanie również IEC 62271-102, w zakresie ich funkcji odłącznikowej.
Niniejszy dokument nie dotyczy:
- rozłączników wyposażonych w napęd ręczny zależny,
- uziemników. Uziemniki stanowiące integralną część rozłącznika są objęte IEC 62271- 102,
- łączników stanowiących wyposażenie wysokonapięciowych zespołów bezpiecznikowych, działających poprzez otwieranie i zamykanie tych zespołów.
Zasady ogólne i postanowienia niniejszego dokumentu mogą mieć zastosowanie do jednobiegunowych rozłączników przeznaczonych do sieci jednofazowych. Wymagania w zakresie prób izolacji oraz prób łączeniowych powinny być zgodne z wymaganiami uwzględniającymi ich zastosowanie.
W niniejszym dokumencie określono wymagania dla rozłączników stosowanych w sieciach rozdzielczych, w tym: rozłączników ogólnego przeznaczenia oraz rozłączników ograniczonego i specjalnego przeznaczenia.
UWAGA Jeśli nie zaznaczono inaczej, termin „rozłącznik" jest stosowany w odniesieniu do wszelkiego rodzaju rozłączników i rozłączników izolacyjnych, uwzględnionych w zakresie niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62271-103:2024-04 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 103: Rozłączniki prądu przemiennego o napięciu znamionowym powyżej 1 kV do 52 kV włącznie
Data publikacji 17-04-2024
Liczba stron 96
Grupa cenowa X
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN IEC 62271-103:2023 [IDT], IEC 62271-103:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62271-103:2011 - wersja angielska
ICS 29.130.10