PN-EN 60754-1:2014-11/A1:2020-09 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pochodzących z kabli i przewodów -- Część 1: Oznaczanie zawartości halogenowodorów

Zakres

Wprowadzono zmiany w Rozdziałach: 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2; oraz w Rozdziale 10 - w Rysunkach: 3, 4, 5, a także we Wprowadzeniu.

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60754-1:2014-11/A1:2020-09 - wersja angielska
Tytuł Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pochodzących z kabli i przewodów -- Część 1: Oznaczanie zawartości halogenowodorów
Data publikacji 03-09-2020
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60754-1:2014/A1:2020 [IDT], IEC 60754-1:2011/AMD1:2019 [IDT]
ICS 29.060.20, 29.020, 13.220.40