PN-EN 60332-1-2:2010/A1:2016-02 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kW

Zakres

Zmieniono Rozdział 5, odsyłacze do Tablicy 1 oraz objaśnienia do Rysunku 1 i Rysunek 2.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60332-1-2:2010/A1:2016-02 - wersja polska
Tytuł Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kW
Data publikacji 16-10-2018
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60332-1-2:2004/A1:2015 [IDT], IEC 60332-1-2:2004/AMD1:2015 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.060.20, 29.020, 13.220.40