PN-EN 12101-13:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 13: Systemy różnicowania ciśnień (SRC) -- Projektowanie i metody obliczeniowe, instalowanie, badania okresowe i konserwacja

Zakres

Niniejszy dokument zawiera metody obliczeniowe, wytyczne i wymagania dotyczące projektowania instalowania, badań okresowych oraz konserwacji systemów różnicowania ciśnień (SRC). SRC są przeznaczone do zapewnienia ochrony przed przenikaniem dymu przez otwory i nieszczelności w strukturach budowlanych, takich jak drzwi (otwarte lub zamknięte) lub inne otwory o ograniczonej powierzchni i do utrzymywania odpowiednich warunków ewakuacji na drogach ewakuacyjnych i dostępowych, zależnie od zastosowania. Obejmuje on systemy przeznaczone do zapewnienia ochrony dróg ewakuacyjnych, takich jak np. klatki schodowe, korytarze, przedsionki oraz systemy stosowane w celu umożliwienia prowadzenia akcji gaśniczo-ratowniczych. Zawiera on szczegółowe informacje na temat krytycznych funkcji i odpowiednich procedur instalacji. Opisano w nim procedury uruchamiania i kryteria badania akceptacyjnego wymagane do potwierdzenia, że obliczony projekt został osiągnięty w budynku. Niniejszy dokument zawiera zasady, wymagania i procedury projektowania SRC dla budynków o wysokości do 60 m. W przypadku budynków o wysokości przekraczającej 60 m należy stosować takie same kryteria projektowe jak w budynkach niższych (np. Tablica 1), ale konieczne jest wówczas przeprowadzenie dodatkowych obliczeń i weryfikacji. Propozycję tych metod i zasad weryfikacji rozwiązań projektowych przedstawiono w Załączniku D, jednak szczegóły stosowania tych metod nie wchodzą w zakres niniejszego dokumentu [np. Dodatkowa analiza matematyczna i/lub Obliczeniowa mechanika płynów CFD]. W dokumencie zdefiniowano również wymagania dotyczące badań okresowych i konserwacji. W przypadku braku wymogów krajowych oraz w przewidywanych warunkach otoczenia i poza nimi, wymogi określone w Tablicy 1 są spełnione przez SRC.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12101-13:2022-09 - wersja angielska
Tytuł Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 13: Systemy różnicowania ciśnień (SRC) -- Projektowanie i metody obliczeniowe, instalowanie, badania okresowe i konserwacja
Data publikacji 27-09-2022
Liczba stron 120
Grupa cenowa XA
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny PKN/KT 180/PK 1, Systemów Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła
Wprowadza EN 12101-13:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12101-6:2007 - wersja polska
ICS 13.220.99