PN-EN 12101-6:2007 - wersja polska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień -- Zestawy urządzeń

Zakres

Określono systemy ciśnieniowe stosowane w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się dymu przez otwory w przegrodach budowlanych. W normie przedstawiono procedury sprawdzania zastosowanych systemów wraz z warunkami ich wykonania i odbioru. Norma ma zastosowanie do systemów przewidzianych do zabezpieczania dróg ewakuacyjnych takich jak klatki schodowe, korytarze, przedsionki oraz systemów stosowanych w celu umożliwienia prowadzenia akcji gaśniczo-ratowniczych

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 12101-6:2007P ERRATA

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12101-6:2007 - wersja polska
Tytuł Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień -- Zestawy urządzeń
Data publikacji 29-06-2007
Liczba stron 97
Grupa cenowa X
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 12101-6:2005 [IDT], EN 12101-6:2005/AC:2006 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 12101-6:2005/AC:2006 - wersja angielska, PN-EN 12101-6:2005 - wersja angielska
ICS 13.220.99