PN-EN 60754-1:2014-11 - wersja polska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pochodzących z kabli i przewodów -- Część 1: Oznaczanie zawartości halogenowodorów

Zakres

W niniejszej części IEC 60754 określono aparaturę i sposób oznaczania ilościowego halogenowodorów, oprócz fluorowodoru, wydzielających się podczas spalania mieszanek na bazie halogenowanych polimerów i mieszanek zawierających halogenowane dodatki, pobranych z kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych.
UWAGA 1 Niniejsza metoda jest nieodpowiednia do oznaczania fluorowodoru. Właściwą metodę podano w IEC 60684-2.
UWAGA 2 Niniejszą metodę można stosować do badania materiałów służących do produkcji kabli lub przewodów, ale nie zaleca się opierać deklaracji dotyczącej kabli i przewodów na tym badaniu.
UWAGA 3 Zaleca się, aby w odpowiednich normach dotyczących kabli i przewodów określono, które ich elementy trzeba zbadać.
Uwaga 4 Dla celów niniejszej normy termin „kable i przewody elektryczne” odnosi się do wszystkich kabli i przewodów z izolowanymi żyłami metalicznymi przeznaczonych do przesyłu sygnału lub energii elektrycznej.
Metoda określona w niniejszej normie jest przeznaczona do badania poszczególnych elementów budowy kabli i przewodów. Zastosowanie niniejszej metody umożliwia weryfikację wymagań określonych w odpowiednich specyfikacjach dotyczących poszczególnych elementów budowy kabli i przewodów.
Uwaga 5 Na podstawie uzgodnień wytwórcy z nabywcą metoda badań podana w niniejszej normie może być stosowana do badań kombinacji materiałów reprezentatywnych dla danej konstrukcji kabla lub przewodu, ale nie zaleca się opierać deklaracji dotyczącej właściwości kabla lub przewodu na tym badaniu. Informacja na temat właściwej metody podana jest w Załączniku A.
Z powodu precyzji niniejsza metoda nie jest zalecana do oznaczania halogenowodorów wydzielających się z pobranej próbki, których zawartość jest mniejsza niż 5 mg/g.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60754-1:2014-11 - wersja polska
Tytuł Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pochodzących z kabli i przewodów -- Część 1: Oznaczanie zawartości halogenowodorów
Data publikacji 16-01-2020
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60754-1:2014 [IDT], IEC 60754-1:2011 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 50267-2-3:2001 - wersja polska, PN-EN 50267-2-1:2001 - wersja polska, PN-EN 50267-2-2:2001 - wersja polska, PN-EN 50267-1:2001 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.020, 13.220.40