PN-ISO 105-C06:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 105-C06:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Tekstylia -- Badania odporności wybarwień -- Odporność wybarwień na pranie domowe i komunalne

Zakres

Ustalono metody badań pojedyńczych (S), odpowiadających jednemu praniu domowemu lub komunalnemu i badań wielokrotnych (M), odpowiadających wynikom pięciu prań domowych lub komunalnych, wszelkich tekstyliów powszechnego użytku. Podano aparaturę, materiały i odczynniki, warunki i sposoby wykonywania badań oraz ocenę zmiany barwy próbki i stopień zabrudzenia bieli tkanin towarzyszących za pomocą szarych skal. Norma nie dotyczy wyrobów włókienniczych przemysłowych i szpitalnych

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO 105-C06:1996/Ap1:1999P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 105-C06:1996 - wersja polska
Tytuł Tekstylia -- Badania odporności wybarwień -- Odporność wybarwień na pranie domowe i komunalne
Data publikacji 08-08-1996
Data wycofania 27-04-2010
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
Wprowadza ISO 105-C06:1994 [IDT]
Zastępuje PN-P-04912:1987 - wersja polska
ICS 59.080.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 105-C06:2010 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-ISO 105-C06:1996/Ap1:1999P