PN-ISO 10573:2001 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości wody w strefie nienasyconej -- Metoda z wgłębną sondą neutronową

Zakres

Podano metodę oznaczania zawartości wody w strefie nienasyconej gleb w warunkach polowych za pomocą wgłębnej sondy neutronowej. Ma ona zastosowanie do badań retencji i bilansu wody oraz rozmieszczenia wody w strefie nienasyconej gleby. Ze względu na to, że jest metodą nieniszczącą nadaje się szczególnie do powtarzających się pomiarów w ustalonych miejscach. Podano następujące aspekty oznaczania zawartości wody za pomocą wgłębnej sondy neutronowej: zasadę metody, stosowaną aparaturę, sposób postępowania podczas instalacji, kalibracji i pomiarów, bezpieczeństwo i konserwację, wyrażanie wyników, dokładność oraz formę protokółu badań. Ponadto w informacyjnych załącznikach A, B, C, D i E zawarte są dodatkowe dane o: drugoplanowych informacjach dotyczących kalibracji sondy, procedurach kalibracji w warunkach polowych i sposobie ich ustalania, zliczeniach odniesienia, dokładności i możliwości zastosowania krzywych kalibracji w warunkach polowych oraz o bibliografii

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 10573:2001 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości wody w strefie nienasyconej -- Metoda z wgłębną sondą neutronową
Data publikacji 16-07-2001
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 192, Ogólnych i Fizyki Gleby
Wprowadza ISO 10573:1995 [IDT]
ICS 13.080.40