PN-EN ISO 23470:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 23470:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie efektywnej pojemności wymiennej kationowej (CEC) oraz kationów wymiennych z zastosowaniem roztworu chlorku heksaaminokobaltu(III)

Zakres

Podano metodę oznaczania pojemności wymiennej kationowej (CEC) oraz zawartości kationów wymiennych (Al3+, Ca2+, Fe2+, K+, Mg2+, Mn2+, Na+) w glebach, z zastosowaniem chlorku heksaaminokobaltu(III) jako ekstrahenta. Niniejszą normę stosuje się dla powietrznie suchych próbek wszystkich rodzajów gleb, które zostały przygotowane zgodnie z ISO 11464. Kationy zawarte w próbce gleby wymieniają się z jonami heksaaminokobaltu(III) z roztworu wodnego podczas wstrząsania przez 60 min +/- 5 min w temperaturze 20 °C +/- 2 °C. CEC oblicza się z różnicy między początkową ilością jonów heksaaminokobaltu(III) w roztworze a ich ilością pozostałą w ekstrakcie po reakcji wymiany. Pomiar stężenia jonów heksaaminokobaltu(III) w ekstrakcie można wykonać, przeprowadzając bezpośredni pomiar spektrofotometryczny lub oznaczając stężenie całkowitego azotu amonowego albo całkowitego kobaltu. Ilość kationów wymiennych oznacza się w tym samym ekstrakcie, stosując metody spektrometryczne, takie jak atomowa spektrometria emisyjna z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP-AES)

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 23470:2011 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie efektywnej pojemności wymiennej kationowej (CEC) oraz kationów wymiennych z zastosowaniem roztworu chlorku heksaaminokobaltu(III)
Data publikacji 20-12-2011
Data wycofania 19-03-2019
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza EN ISO 23470:2011 [IDT], ISO 23470:2007 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 23470:2010 - wersja polska
ICS 13.080.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 23470:2019-03 - wersja angielska