PN-EN ISO 23470:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie efektywnej pojemności wymiennej kationowej (CEC) oraz kationów wymiennych z zastosowaniem roztworu chlorku heksaaminokobaltu(III)

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metodę oznaczania pojemności wymiennej kationowej (CEC) oraz zawartości kationów wymiennych (Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na) w glebach, z zastosowaniem chlorku heksaaminokobaltu(III) jako ekstrahenta. W przypadku gleb zawierających węglan wapnia do oznaczania wymiennego Ca podano sprzede wszystkim roztwór chlorku heksaaminokobaltu(III) nasycony kalcytem. Niniejszy dokument stosuje się dla powietrznie suchych próbek wszystkich rodzajów gleb, które zostały przygotowane zgodnie z ISO 11464.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 23470:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie efektywnej pojemności wymiennej kationowej (CEC) oraz kationów wymiennych z zastosowaniem roztworu chlorku heksaaminokobaltu(III)
Data publikacji 19-03-2019
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza EN ISO 23470:2018 [IDT], ISO 23470:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 23470:2011 - wersja angielska
ICS 13.080.20