PN-R-04029:1997 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Analiza chemiczno-rolnicza gleby -- Metody pobierania próbek i oznaczanie zawartości jonów azotanowych w glebach organicznych

Zakres

Przedstawiono dwie metody - potencjometryczną i spektrofotometryczną - oznaczania jonów azotanowych w próbkach gleb organicznych a także sposób pobierania i przygotowania próbek do analiz. Ustalono, że dawkę nawozu określa się w zależności od nasilenia mineralizacji azotu, wyrażonej zawartością jonów azotanowych w glebie

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-R-04029:1997 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczno-rolnicza gleby -- Metody pobierania próbek i oznaczanie zawartości jonów azotanowych w glebach organicznych
Data publikacji 19-12-1997
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 90, Uprawy Roli i Ogrodnictwa
ICS 13.080.10