PN-R-04028:1997 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Analiza chemiczno-rolnicza gleby -- Metoda pobierania próbek i oznaczanie zawartości jonów azotanowych i amonowych w glebach mineralnych

Zakres

Przedstawiono metodę pobierania próbek glebowych oraz oznaczania zawartości azotu azotanowego i amonowego w celu uściślenia pierwszej, wiosennej dawki azotu dla zbóż

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-R-04028:1997 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczno-rolnicza gleby -- Metoda pobierania próbek i oznaczanie zawartości jonów azotanowych i amonowych w glebach mineralnych
Data publikacji 19-12-1997
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 90, Uprawy Roli i Ogrodnictwa
ICS 13.080.05, 13.080.10