PN-R-04024:1997 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Analiza chemiczno-rolnicza gleby -- Oznaczanie zawartości przyswajalnego fosforu, potasu, magnezu i manganu w glebach organicznych

Zakres

Podano metody oznaczania w tym samym wyciągu z gleby organicznej, otrzymanym z użyciem roztworu kwasu chlorowodorowego, przyswajalnych dla roślin czterech pierwiastków (P, K, Mg, MN). Do oznaczania fosforu podano metodę kolorymetryczną, do oznaczania potasu metodę fotometrii płomieniowej, zaś do oznaczania magnezu i manganu metodę atomowej spektrometrii absorpcyjnej

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-R-04024:1997 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczno-rolnicza gleby -- Oznaczanie zawartości przyswajalnego fosforu, potasu, magnezu i manganu w glebach organicznych
Data publikacji 25-04-1997
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 90, Uprawy Roli i Ogrodnictwa
ICS 13.080.10