PN-R-04022:1996/Az1:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Analiza chemiczno-rolnicza gleby -- Oznaczanie zawartości przyswajalnego potasu w glebach mineralnych

Zakres

Do przygotowania roztworu wzorcowego podstawowego zwiększono dawkę chlorku potasu (KCL) z 0,543 g na 1,583 g. Zaktualizowano powoływane w treści normy dotyczące pobierania próbek gleby i oznaczania składu granulometrycznego

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-R-04022:1996/Az1:2002 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczno-rolnicza gleby -- Oznaczanie zawartości przyswajalnego potasu w glebach mineralnych
Data publikacji 06-05-2002
Data wycofania 30-06-2017
Liczba stron 1
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 90, Uprawy Roli i Ogrodnictwa
ICS 13.080.10