PN-R-04023:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Analiza chemiczno-rolnicza gleby -- Oznaczanie zawartości przyswajalnego fosforu w glebach mineralnych

Zakres

Podano metodę oznaczania ilości przyswajalnego fosforu w glebie mineralnej techniką spektrofotometryczną polegającą na pomiarze intensywności niebieskiego zabarwienia błękitu fosforanowo-molibdenowego, celem określenia zawartości przyswajalnego dla roślin fosforu do ustalenia potrzeb nawozowych

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-R-04023:1996 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczno-rolnicza gleby -- Oznaczanie zawartości przyswajalnego fosforu w glebach mineralnych
Data publikacji 21-03-1996
Data wycofania 30-06-2017
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 90, Uprawy Roli i Ogrodnictwa
ICS 13.080.10