PN-ISO 11261:2002 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie azotu ogólnego -- Zmodyfikowana metoda Kjeldahla

Zakres

Podano metodę oznaczania azotu ogólnego (N-amonowego, N-azotanowego, N-azotynowego i azotu organicznego) w glebie. Azot w wiązaniach N-N, wiązaniach N-O i niektórych heterocyklicznych (szczególnie w pirydynie) jest tylko częściowo oznaczany. Metoda jest odpowiednia dla wszystkich gleb

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 11261:2002 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie azotu ogólnego -- Zmodyfikowana metoda Kjeldahla
Data publikacji 10-01-2002
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza ISO 11261:1995 [IDT]
ICS 13.080.10