PN-EN 60601-2-54:2009/A2:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-54: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń rentgenowskich do radiografii i radioskopii

Zakres

Celem drugiej zmiany do IEC 60601-2-45:2009 jest wprowadzenie zmian wynikających z aktualnego stanu techniki. Wobec tego ZESTAWY RENTGENOWSKIE wykorzystywane w RADIOSKOPII BEZPOŚREDNIEJ nie są już objęte zakresem niniejszego dokumentu. W niniejszej zmianie uaktualniono powołania normatywne, a także dodano wyjaśnienia redakcyjne oraz nowe terminy i definicje. Położono nacisk na postanowienia dotyczące PROCEDUR KONTROLI JAKOŚCI zalecanych przez WYTWÓRCĘ. W nowym podrozdziale zwrócono szczególną uwagę na rozróżnienie PROTOKOŁÓW BADANIA pomiędzy zastosowaniami pediatrycznymi i dla dorosłych w szczególności w ZESTAWACH RENTGENOWSKICH bez SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA. Dodatkowo przewidziano dla RADIOSKOPII stałe okresy zakończenia OBCIĄŻENIA po zwolnieniu włącznika PROMIENIOWANIA przez OPERATORA.
Wprowadzono nowy podrozdział dotyczący dokumentacji elektronicznej PROTOKOŁÓW BADAŃ. Zaleca on zapewnienie dostępu do dokumentacji elektronicznej zawierającej odpowiednie parametry z WSTĘPNIE ZAPROGRAMOWANEGO PROTOKOŁU BADANIA. W innym nowym podrozdziale wymagane jest utworzenie dokumentacji podstawowej UPORZĄDKOWANYCH PROTOKOŁÓW DAWKI PROMIENIOWANIA zgodnie z IEC 61910-1. Ponadto podrozdział opisujący OSTATNI ZATRZYMANY RADIOGRAM został poddany przeglądowi i wymaga tego, żeby ostatni obraz w RADIOSKOPII był wyświetlony, zamiast zapewnienia środków do jego wyświetlenia.
Niniejsza zmiana w podrozdziale „Sygnalizacja na ZESTAWIE RENTGENOWSKIM” zaleca zapewnienie graficznego wyświetlenia położenia krawędzi ORGANICZNIKA WIĄZKI na urządzeniu wyświetlającym obraz.
Ostatecznie wymagania dotyczące zapewnienia środków do ograniczenia ODLEGŁOŚCI OGNISKO-SKÓRA w ZESTAWACH RENTGENOWSKICH do radioskopii różnią się pomiędzy URZĄDZENIEM RUCHOMYM i MOCOWANYM NA STAŁE oraz rozszerzają ten ostatni przypadek o minimalną odległość w spodziewanym zastosowaniu klinicznym.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-54:2009/A2:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-54: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń rentgenowskich do radiografii i radioskopii
Data publikacji 03-07-2019
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-54:2009/A2:2019 [IDT], IEC 60601-2-54:2009/AMD2:2018 [IDT]
ICS 11.040.50