PN-EN 60601-2-54:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-54:Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń rentgenowskich do radiografii i radioskopii

Zakres

Ma zastosowanie do bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego elektrycznych urządzeń medycznych i elektrycznych systemów medycznych przeznaczonych do projekcji radiograficznej i radioskopowej. Nie ma zastosowania do elektrycznych urządzeń medycznych i elektrycznych systemów medycznych w densytometrii absorpcyjnej w odniesieniu do kości lub tkanki, tomografii komputerowej, mammografii, stomatologii, do symulatorów radioterapeutycznych. Podano 9 nowych terminów i definicji oraz zastąpiono jedną definicję. Niniejsza norma szczegółowa została zunifikowana z 3 Wydaniem normy ogólnej EN 60601-1:2006 oraz jej normami uzupełniającymi

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-54:2009 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-54:Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń rentgenowskich do radiografii i radioskopii
Data publikacji 28-12-2009
Liczba stron 73
Grupa cenowa W
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-54:2009 [IDT], IEC 60601-2-54:2009 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC
Zastępuje PN-EN 60601-2-28:2003 - wersja polska, PN-EN 60601-2-7:2002 - wersja polska, PN-EN 60601-2-32:2006 - wersja polska
ICS 11.040.50
Zastąpiona przez PN-EN 60601-2-43:2010 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60601-2-54:2009/A1:2015-09E, PN-EN 60601-2-54:2009/A2:2019-07E