PN-EN 60601-2-28:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60601-2-28:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-28: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego zespołów lamp rentgenowskich przeznaczonych do diagnostyki medycznej

Zakres

Ma zastosowanie do bezpieczeństwa podstawowego zespołów lamp rentgenowskich przeznaczonych do stosowania w medycznych urządzeniach rentgenowskich. Również jest stosowana w przypadkach wybranych aspektów zespołu lampy rentgenowskiej odnoszących się do zespołów źródła promieniowania rentgenowskiego i głowic lamp rentgenowskich

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 07-08-2022 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 60601-2-28:2010 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-28: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego zespołów lamp rentgenowskich przeznaczonych do diagnostyki medycznej
Data publikacji 13-07-2010
Data wycofania 31-01-2020
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-28:2010 [IDT], IEC 60601-2-28:2010 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC
Zastępuje PN-EN 60601-2-28:2003 - wersja polska
ICS 11.040.50
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60601-2-28:2020-01 - wersja angielska