PN-EN IEC 60601-2-28:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-28: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego zespołów lampy rentgenowskiej przeznaczonych do diagnostyki medycznej

Zakres

Niniejsza część IEC 60601 ma zastosowanie do BEZPIECZEŃSTWA PODSTAWOWEGO oraz FUNKCJONOWANIA ZASADNICZEGO ZESPOŁÓW LAMPY RENTGENOWSKIEJ i ich komponentów, przeznaczonych do diagnostyki i obrazowania medycznego.
W niniejszej normie szczegółowej, gdzie norma ogólna IEC 60601-1 i norma uzupełniająca IEC 60601-1-3 przytaczają URZĄDZENIA ME, są one interpretowane jako ZESPOŁY LAMPY RENTGENOWSKIEJ. Jeżeli rozdział lub podrozdział jest w szczególności przeznaczony do zastosowania jedynie do URZĄDZEŃ ME albo SYSTEMÓW ME, tytuł lub zawartość rozdziału lub podrozdziału będą o tym mówiły. W innym przypadku, rozdział i podrozdział mają zastosowanie zarówno do URZĄDZEŃ ME jak i SYSTEMÓW ME.
UWAGA Niniejszy dokument ma również zastosowanie do zagadnień związanych z ZESPOŁEM LAMPY RENTGENOWSKIEJ w ZESPOŁACH ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA RENTGENOWSKIEGO i GŁOWICACH RENTGENOWSKICH.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60601-2-28:2020-01 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-28: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego zespołów lampy rentgenowskiej przeznaczonych do diagnostyki medycznej
Data publikacji 31-01-2020
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN IEC 60601-2-28:2019 [IDT], IEC 60601-2-28:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60601-2-28:2010 - wersja angielska
ICS 11.040.50