PN-EN 60601-2-52:2010/A1:2015-07 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-52: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego łóżek medycznych

Zakres

Zastąpiono niektóre akapity w Podrozdziałach 201.1.1, 201.1.2, 201.4. W Podrozdziale 201.3 dodano nowy termin i definicję. Zastąpiono Rysunek 201.103, Rysunek 201.107 i Rysunek 201.108 nowymi rysunkami. Za Podrozdziałem 201.7.2.2.2.106 dodano nowy Podrozdział 201.7.2.2.2.107. W Podrozdziale 201.7.9.2.1 dodano nowy podpunkt e). W Podrozdziale 201.7.9.2.2 dodano nowe podpunkty e) i f). W Podrozdziale 201.9.8.3.2, za istniejącym drugim akapitem dodano uwagę. W Załączniku AA dodano nowe wyjaśnienia. W Załączniku AA, Podrozdział 201.9.101, usunięto istniejący czwarty akapit uzasadnienia.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-52:2010/A1:2015-07 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-52: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego łóżek medycznych
Data publikacji 21-07-2015
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-52:2010/A1:2015 [IDT], IEC 60601-2-52:2009/AMD1:2015 [IDT]
ICS 11.140