PN-EN 60601-2-52:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-52: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego łóżek medycznych

Zakres

Przedstawiono aktualne podejście do bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego dotyczące łóżek medycznych stosowanych w procedurach leczenia chorób pacjentów dorosłych oraz wspomagania osób niepełnosprawnych. Podano wymagania dotyczące wymiarów pacjenta obejmujące zakres od 146 cm wzrostu dla kobiet do 185 cm wzrostu dla mężczyzn. Dla pacjentów poza tym zakresem wzrostu wszystkie parametry wymiarowe powinny być odpowiednio dobrane. Podano wymagania podzielone na różne medyczne środowiska aplikacyjne. Określono wymagania dotyczące mechanicznego bezpieczeństwa, a zwłaszcza związane z ruchami ciała i uwięźnięciem części ciała między elementami konstrukcyjnymi łóżek. Nie dotyczy urządzeń przeznaczonych głównie do badań lub transportowania pacjentów podlegających nadzorowi medycznemu (np. nosze, stół do badań)

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60601-2-52:2010/AC:2011E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-52:2010 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-52: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego łóżek medycznych
Data publikacji 13-07-2010
Liczba stron 87
Grupa cenowa X
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-52:2010 [IDT], IEC 60601-2-52:2009 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC
Zastępuje PN-EN 60601-2-38:2003 - wersja polska, PN-EN 1970:2005 - wersja polska, PN-EN 1970:2005/A1:2005 - wersja angielska
ICS 11.140
Elementy dodatkowe PN-EN 60601-2-52:2010/A1:2015-07E, PN-EN 60601-2-52:2010/AC:2011E