PN-EN 50522:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym niż 1 kV

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do określenia wymagań dotyczących projektowania i montażu układów uziemiania instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego, w systemach o napięciu znamionowym powyżej 1 kV i częstotliwości nominalnej do 60 Hz włącznie, tak aby zapewnić bezpieczeństwo i właściwe ich funkcjonowanie, zgodnie z przeznaczeniem.

UWAGA 1 Zasady techniczne i proceduralne tego dokumentu mogą być stosowane, gdy instalacje i urządzenia osób trzecich są planowane i/lub wznoszone w pobliżu instalacji elektroenergetycznych wysokich napięć.

Dla potrzeb interpretacji niniejszego dokumentu, za instalację elektroenergetyczną uważana się:

a) podstację, w tym podstację do zasilania kolejowego;

b) instalacje elektroenergetyczne na maszcie, słupie i wieży; aparaturę rozdzielczą i/lub transformatory, znajdujące się poza pomieszczeniami lub terenem ruchu energetycznego;

c) jedna (lub więcej) elektrowni znajdująca się w jednym miejscu; instalacja elektroenergetyczna obejmująca generatory i transformatory ze wszystkimi powiązanymi rozdzielnicami i wszystkimi elektrycznymi systemami pomocniczymi. Nie obejmuje połączeń między stacjami wytwórczymi, znajdującymi się w różnych miejscach;

d) instalacja elektryczna fabryki, zakładu przemysłowego lub innych obiektów przemysłowych, rolniczych, handlowych lub publicznych;

e) instalacje elektroenergetyczne na obiektach morskich przeznaczone do wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i/lub magazynowania energii elektrycznej;

f) konstrukcje wsporcze/słupy kablowe na przejściu pomiędzy liniami napowietrznymi i liniami kablowymi.

Instalacja elektryczna obejmuje między innymi następujące urządzenia:
— maszyny elektryczne wirujące;
— rozdzielnice;
— transformatory i dławiki;
— konwertery;
— kable;
— systemy okablowania;
— baterie;
— kondensatory;
— systemy uziemienia;
— budynki i ogrodzenia, które są częścią pomieszczenia lub terenem ruchu energetycznego;
— związane z tym systemy ochrony, sterowania i pomocnicze;
— dławiki powietrzne dużej mocy.

UWAGA 2 Generalnie, norma dla elementu wyposażenia ma pierwszeństwo przed tym dokumentem.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do projektowania i montażu systemów uziemienia w którejkolwiek z następujących sytuacji:
— linie napowietrzne i podziemne między oddzielnymi instalacjami;
— zelektryfikowane linie kolejowe i tabor kolejowy;
— sprzęt i instalacje górnicze;
— instalacje lamp fluorescencyjnych;
— instalacje na statkach zgodnie z IEC 60092 (wszystkie części) i platformy morskie zgodnie z IEC 61892 (wszystkie części), które są wykorzystywane w morskim przemyśle naftowym do celów wiertniczych, przetwórczych i magazynowych;;
— urządzenia elektrostatyczne (np. elektrofiltry, jednostki do malowania natryskowego);
— stanowiska do badań;
— sprzęt medyczny, np. sprzęt rentgenowski.

UWAGA 3 Norma, seria EN 50341 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV, określa wymagania dotyczące projektowania i montażu systemów uziemienia w liniach napowietrznych.

UWAGA 4 Niniejszy dokument nie obejmuje swym zakresem wymogów dotyczących prowadzenia prac pod napięciem w instalacjach elektroenergetycznych.

UWAGA 5 Zakres niniejszego dokumentu uwzględnia wymogi bezpieczeństwa instalacji wysokiego napięcia i ich wpływ na instalacje średnich napięć. W przypadku instalacji elektrycznej do 1 kV stosuje się normę serii IEC 60364.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50522:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym niż 1 kV
Data publikacji 08-12-2022
Liczba stron 79
Grupa cenowa W
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 73, Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
Wprowadza EN 50522:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50522:2011 - wersja polska, PN-EN 50522:2011 - wersja angielska
ICS 29.120.50