PN-EN 60601-1:2011 - wersja polska

Bez VAT: 418,40  PLN Z VAT: 514,63  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy BEZPIECZEŃSTWA PODSTAWOWEGO i FUNKCJONOWANIA ZASADNICZEGO MEDYCZNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH i MEDYCZNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH, określanych dalej w tekście jako URZĄDZENIA ME i SYSTEMY ME. Jeżeli rozdział lub podrozdział będzie dotyczył tylko URZĄDZEŃ ME lub tylko SYSTEMÓW ME, będzie to określone w tytule oraz w treści rozdziału bądź podrozdziału. Jeżeli tak nie jest, znaczy to, że rozdział lub podrozdział dotyczy zarówno URZĄDZEŃ ME, jak i SYSTEMÓW ME. ZAGROŻENIA właściwe dla zamierzonej funkcji fizjologicznej URZĄDZENIA ME lub SYSTEMU ME mieszczącego się w zakresie niniejszej normy nie są objęte specyficznymi wymaganiami w niniejszej normie z wyjątkiem 7.2.13 oraz 8.4.1. UWAGA Patrz także 4.2. Niniejsza norma może także mieć zastosowanie do urządzeń służących do kompensacji i łagodzenia chorób, urazów lub niepełnosprawności. Do urządzenia diagnostycznego in vitro, które nie jest objęte definicją URZĄDZEŃ ME, stosuje się serię norm IEC 61010. Niniejsza norma nie dotyczy części implantowanych aktywnych urządzeń medycznych do implantacji, do których stosuje się normę ISO 14708-1

* wymagane pola

Bez VAT: 418,40  PLN Z VAT: 514,63  PLN

Poprawki i Erraty

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-1:2011 - wersja polska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego
Data publikacji 09-09-2011
Liczba stron 372
Grupa cenowa XJ
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-1:2006 [IDT], EN 60601-1:2006/corrigendum Mar. 2010 [IDT], IEC 60601-1:2005 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC, 90/385/EEC
Zastępuje PN-EN 60601-1:2006 - wersja angielska, PN-EN 60601-1-1:2002 - wersja angielska, PN-EN 60601-1-4:2006 - wersja polska
ICS 11.040.01
Elementy dodatkowe PN-EN 60601-1:2011/Ap1:2014-07P, PN-EN 60601-1:2011/A1:2014-02E, PN-EN 60601-1:2011/A11:2011E, PN-EN 60601-1:2011/A12:2014-12E, PN-EN 60601-1:2011/AC1:2015-01P, PN-EN 60601-1:2011/Ap2:2019-10P