PN-EN 60601-1-2:2015-11 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-2: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego -- Norma uzupełniająca: Zakłócenia elektromagnetyczne -- Wymagania i badania

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie do BEZPIECZEŃSTWA PODSTAWOWEGO oraz FUNKCJONOWANIA ZASADNICZEGO MEDYCZNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH i MEDYCZNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH, zwanych poniżej URZĄDZENIAMI ME i SYSTEMAMI ME. Niniejsza norma uzupełniająca odnosi się do BEZPIECZEŃSTWA PODSTAWOWEGO oraz FUNKCJONOWANIA ZASADNICZEGO URZĄDZEŃ ME i SYSTEMÓW ME w obecności ZAKŁÓCEŃ ELEKTROMAGNETYCZNYCH i do ZAKŁÓCEŃ ELEKTROMAGNETYCZNYCH emitowanych przez URZĄDZENIA ME i SYSTEMY ME. BEZPIECZEŃSTWO PODSTAWOWE w odniesieniu do ZAKŁÓCEŃ ELEKTROMAGNETYCZNYCH ma zastosowanie do wszystkich URZĄDZEŃ ME i SYSTEMÓW ME.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-1-2:2015-11 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-2: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego -- Norma uzupełniająca: Zakłócenia elektromagnetyczne -- Wymagania i badania
Data publikacji 10-11-2015
Liczba stron 106
Grupa cenowa XA
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-1-2:2015 [IDT], IEC 60601-1-2:2014 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC
Zastępuje PN-EN 60601-1-2:2007 - wersja angielska, PN-EN 60601-1-2:2007/AC:2010 - wersja angielska
ICS 11.040.01, 33.100.01
Elementy dodatkowe PN-EN 60601-1-2:2015-11/A1:2021-07E