PN-EN 60601-1-11:2015-09 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-11: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego -- Norma uzupełniająca: Wymagania dotyczące medycznych urządzeń elektrycznych i medycznych systemów elektrycznych stosowanych w środowisku domowej opieki medycznej

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie do BEZPIECZEŃSTWA PODSTAWOWEGO i FUNKCJONOWANIA ZASADNICZEGO MEDYCZNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH i MEDYCZNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH, do stosowania w ŚRODOWISKU DOMOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, jak wyszczególniono w instrukcji obsługi WYTWÓRCY.
Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie, bez względu na to czy URZĄDZENIE ME lub SYSTEM ME jest przeznaczony do użytku przez NIEWYKWALIFIKOWANEGO OPERATORA czy przez wyszkolony personel opieki medycznej.
ŚRODOWISKO DOMOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ obejmuje:
– miejsce zamieszkania, w którym PACJENT żyje,
– inne miejsca, gdzie PACJENCI są obecni, wyłączając środowiska obiektów zawodowej opieki medycznej, gdzie medycznie wyszkoleni OPERATORZY są ciągle dostępni, w czasie kiedy PACJENCI są obecni.
Niniejsza Norma Międzynarodowa nie ma zastosowania do URZĄDZEŃ ME lub SYSTEMÓW ME przeznaczonych wyłącznie do użytku w ŚRODOWISKU RATUNKOWYCH SŁUŻB MEDYCZNYCH objętych normą IEC 60601-1-12 lub wyłącznie do użytku w obiektach zawodowej opieki medycznej objętych normą IEC 60601-1, bez rozszerzenia na IEC 60601-1-12 lub niniejszą normę uzupełniającą. Tym niemniej URZĄDZENIA ME i SYSTEMY ME mogą być przeznaczone do środowisk wielorakiego użytku, i jako takie, jeżeli również przeznaczone do użytku w ŚRODOWISKU DOMOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, wchodzą w zakres niniejszej normy.

PRZYKŁAD URZĄDZENIA ME i SYSTEMY ME przeznaczone zarówno do ŚRODOWISKA DOMOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ jak i środowiska zawodowej opieki medycznej.

UWAGA URZĄDZENIA ME i SYSTEMY ME dla ŚRODOWISKA DOMOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ mogą być używane w miejscach z zawodnymi źródłami zasilania elektrycznego i niskiej jakości uziemieniem elektrycznym.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-1-11:2015-09 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-11: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego -- Norma uzupełniająca: Wymagania dotyczące medycznych urządzeń elektrycznych i medycznych systemów elektrycznych stosowanych w środowisku domowej opieki medycznej
Data publikacji 02-09-2015
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-1-11:2015 [IDT], IEC 60601-1-11:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60601-1-11:2010 - wersja angielska
ICS 11.040.01
Elementy dodatkowe PN-EN 60601-1-11:2015-09/A1:2021-12E