PN-EN 60601-1-6:2010/A1:2015-09 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-6: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego -- Norma uzupełniająca: Użyteczność

Zakres

Niniejsza zmiana ma na celu wyjaśnienie elementów INŻYNIERII PROCESU UŻYTECZNOŚCI, które są wymagane dla zgodności z serią norm IEC 60601-1. Wprowadzono następujące zmiany w treści normy: W Przedmowie usunięto jedno zdanie oraz w dwóch miejscach trzeciego akapitu od końca zastąpiono „IEC 62366:2007” przez „IEC 62366:2007+A1_”. Dodano uwagę na końcu Przedmowy. W pierwszym zdaniu czwartego akapitu w Wprowadzeniu, zastąpiono "IEC 60601-1:2005" przez "IEC 60601-1:2005+A1:2012". W drugim zdaniu szóstego akapitu zastąpiono „IEC 62366:2007” przez „IEC 62366”. Dodano nowy akapit po ostatnim akapicie w Wprowadzeniu. W Podrozdziale 1.3.1 zastąpiono dwie pozycje wyliczenia. Uaktualniono trzy odniesienia normatywne. W wprowadzającym akapicie w Rozdziale 3 zastąpiono "IEC 60601-1:2005"przez "IEC 60601-1:2005+A1:2012" i "IEC 60601-1-8:2006" przez "IEC 60601-1-8:2006+A1:2012" oraz „IEC 62366:2007 przez „IEC 62366:2007+A1:_”. W Podrozdziale 4.2 wymieniono pierwszy akapit a w drugim akapicie zastąpiono “IEC 60601-1:2005” przez “IEC 60601-1:2005+A1:2012”. W drugim akapicie w Rozdziale 5 zastąpiono “IEC 62366:2007” przez IEC 62366:2007+A1:_”. W Załączniku A, Podrozdział 4.2 zastąpiono istniejący trzeci akapit wyjaśnienia, a w czwartym akapicie zastąpiono "IEC 60601-1:2005" przez "IEC 60601-1:2005+A1:2012". W pierwszym akapicie Załącznika A, Rozdział 5 zastąpiono "IEC 60601-1:2005" przez "IEC 60601-1:2005+A1:2012". W pierwszym akapicie i tytule tablicy Załącznika B zastąpiono „IEC 62366:2007” przez „IEC 62366:2007+A1_”. W Tablicy B.1 zastąpiono wszystkie występujące "IEC 60601-1:2005" przez "IEC 60601-1:2005+A1:2012" i wszystkie występujące "IEC 60601-1-8:2006" przez "IEC 60601-1-8:2006+A1:2012" oraz wszystkie występujące „IEC 62366:2007” przez „IEC 62366:2007+A1_”. W Tablicy B.1 dodano trzy nowe wiersze. W Indeksie terminów zdefiniowanych używanych w niniejszej normie uzupełniającej zastąpiono wszystkie występujące "IEC 60601-1:2005" przez "IEC 60601-1:2005+A1:2012" oraz dodano trzy terminy zdefiniowane.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-1-6:2010/A1:2015-09 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-6: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego -- Norma uzupełniająca: Użyteczność
Data publikacji 02-09-2015
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-1-6:2010/A1:2015 [IDT], IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013 [IDT]
ICS 11.040.01