PN-EN 60601-1-2:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60601-1-2:2015-11 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Elektryczne urządzenia medyczne -- Część 1-2: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych -- Norma uzupełniająca: Kompatybilność elektromagnetyczna -- Wymagania i badania

Zakres

Określono wymagania i badania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej medycznych urządzeń elektrycznych i medycznych systemów elektrycznych. Norma stanowi podstawę dla wymagań kompatybilności elektromagnetycznej i badań w normach szczegółowych. Istnienie wymagań dotyczących emisji elektromagnetycznej jest istotne dla ochrony: - służb bezpieczeństwa, - innych medycznych urządzeń elektrycznych, - medycznych systemów elektrycznych, - niemedycznych urządzeń elektrycznych (np. komputerów), - urządzeń telekomunikacyjnych (np. radio/TV, telefon, radionawigacja). Istnienie wymagań odporności elektromagnetycznej jest istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń i systemów. Poziomy badań odporności określone w niniejszej normie odzwierciedlają zakres odpowiadający ogólnemu środowisku medycznemu

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60601-1-2:2007/AC:2010E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-1-2:2007 - wersja angielska
Tytuł Elektryczne urządzenia medyczne -- Część 1-2: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych -- Norma uzupełniająca: Kompatybilność elektromagnetyczna -- Wymagania i badania
Data publikacji 23-11-2007
Data wycofania 10-11-2015
Liczba stron 129
Grupa cenowa XB
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-1-2:2007 [IDT], IEC 60601-1-2:2007 [MOD]
Zastępuje PN-EN 60601-1-2:2002 - wersja angielska, PN-EN 60601-1-2:2002/A1:2006 - wersja angielska
ICS 11.040.01, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-EN 60601-1-2:2015-11 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60601-1-2:2007/AC:2010E