PN-EN 60601-1-2:2002/A1:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60601-1-2:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-2: Ogólne wymagania bezpieczeństwa -- Norma uzupełniająca: Kompatybilność elektromagnetyczna -- Wymagania i badania

Zakres

Zmieniono jedną definicję i wprowadza dwie nowe. Wprowadzono zmiany do Wymagań ogólnych, wymagań dotyczących dokumentów związanych, wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, Załączników AAA, BBB, CCC, FFF, GGG, HHH oraz Bibliografii

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-1-2:2002/A1:2006 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-2: Ogólne wymagania bezpieczeństwa -- Norma uzupełniająca: Kompatybilność elektromagnetyczna -- Wymagania i badania
Data publikacji 15-08-2006
Data wycofania 23-11-2007
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-1-2:2001/A1:2006 [IDT], IEC 60601-1-2:2001/AMD1:2004 [IDT]
ICS 11.040.01, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-EN 60601-1-2:2007 - wersja angielska