PN-EN 62304:2010 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Oprogramowanie wyrobów medycznych -- Procesy cyklu życia oprogramowania

Zakres

Ma zastosowanie do projektowania i konserwacji oprogramowania wyrobu medycznego, kiedy oprogramowanie jest samodzielnym wyrobem medycznym lub kiedy oprogramowanie jest osadzone w lub jest integralną częścią końcowego wyrobu medycznego.Nie obejmuje walidacji i końcowego wdrożenia wyrobu medycznego, nawet jeśli wyrób medyczny składa się całkowicie z oprogramowania

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62304:2010 - wersja polska
Tytuł Oprogramowanie wyrobów medycznych -- Procesy cyklu życia oprogramowania
Data publikacji 22-04-2010
Liczba stron 81
Grupa cenowa X
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 62304:2006 [IDT], EN 62304:2006/corrigendum Nov. 2008 [IDT], IEC 62304:2006 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC, 98/79/EC, 90/385/EEC
Zastępuje PN-EN 62304:2007 - wersja angielska
ICS 11.040.01, 35.240.80
Elementy dodatkowe PN-EN 62304:2010/A1:2015-11E