PN-EN 62304:2010/A1:2015-11 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Oprogramowanie wyrobów medycznych -- Procesy cyklu życia oprogramowania

Zakres

Pierwsza edycja IEC 62304 została opublikowana w 2006 roku. Niniejsza zmiana ma na celu dodanie wymagań, by zająć się OPROGRAMOWANIEM STARSZEGO TYPU, gdzie projektowanie oprogramowania miało miejsce przed pojawieniem się aktualnej wersji, aby pomóc producentom, którzy muszą wykazać zgodność z normami odpowiadającymi Dyrektywom Europejskim. Poprawki dotyczące klasyfikacji bezpieczeństwa oprogramowania potrzebne dla niniejszej zmiany zawierają wyjaśnienia do wymagań i aktualizację klasyfikacji bezpieczeństwa oprogramowania, aby zawrzeć podejście oparte na ryzyku.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62304:2010/A1:2015-11 - wersja angielska
Tytuł Oprogramowanie wyrobów medycznych -- Procesy cyklu życia oprogramowania
Data publikacji 10-11-2015
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 62304:2006/A1:2015 [IDT], IEC 62304:2006/AMD1:2015 [IDT]
ICS 11.040.01, 35.240.80