PN-EN ISO 16559:2014-09 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16559:2022-06 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Biopaliwa stałe -- Terminologia, definicje i określenia

Zakres

Niniejsza norma międzynarodowa określa terminologię i definicje dla biopaliw stałych. Zgodnie z zakresem ISO/TC 238 norma obejmuje tylko materiały surowe i przetworzone pochodzące z
- leśnictwa i upraw drzew i krzewów ozdobnych,
- rolnictwa i ogrodnictwa,
- upraw roślin wodnych.

UWAGA 1 Surowce i przetworzone materiały obejmują biomasę drzewną, zielną, owocową i biomasę wodną z sektorów wymienionych powyżej.
UWAGA 2 Materiał po obróbce chemicznej nie może zawierać związków chlorowcoorganicznych i metali ciężkich w ilości większej niż ich zawartości typowe dla materiałów pierwotnych (patrz dokument ISO - Wymagania i klasy paliwa - Część I). Za oczyszczanie chemiczne nie uznaje się oczyszczania przy użyciu powietrza, wody i ciepła.
Obszary objęte ISO/TC28/SC7 "biopaliwa ciekłe" i ISO/TC193 "gaz ziemny" są wyłączone.
Inne normy o innym zakresie niż ta norma międzynarodowa mogą zawierać inne definicje niż niniejsza norma.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16559:2014-09 - wersja angielska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Terminologia, definicje i określenia
Data publikacji 24-09-2014
Data wycofania 27-06-2022
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN ISO 16559:2014 [IDT], ISO 16559:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14588:2011 - wersja niemiecka, PN-EN 14588:2011 - wersja angielska, PN-EN 14588:2011 - wersja polska
ICS 01.040.75, 27.190, 75.160.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 16559:2022-06 - wersja angielska