PN-EN ISO 16559:2022-06 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Biopaliwa stałe -- Terminologia

Zakres

W niniejszym dokumencie określono terminologię dla biopaliw stałych. Niniejszy dokument obejmuje tylko surowe i przetworzone materiały pochodzące z
- leśnictwa i upraw drzewnych,
- rolnictwa i ogrodnictwa i
- akwakultury.
UWAGA 1 Materiały przetworzone chemicznie nie mogą zawierać związków halogenoorganicznych ani metali ciężkich na poziomach wyższych niż wartości dla typowego materiału pierwotnego (patrz także ISO 17225-1:2021, Załącznik B) lub wyższym niż typowe wartości dla kraju pochodzenia.
UWAGA 2 Surowce i przetworzone materiały obejmują biomasę drzewną, zielną, owocową i wodną oraz odpady biodegradowalne z sektorów wspomnianych powyżej.
Materiały pochodzące z różnych procesów recyklingu produktów wycofanych z eksploatacji nie są uwzględnione w zakresie niniejszego dokumentu, ale odpowiednie terminy podano w celach informacyjnych. Zakresem niniejszego dokumentu nie są objęte biopaliwa płynne (ISO/TC 28/SC 7), gaz ziemny (ISO/TC 193) i stałe paliwa wtórne (ISO/TC 300).

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16559:2022-06 - wersja angielska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Terminologia
Data publikacji 27-06-2022
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN ISO 16559:2022 [IDT], ISO 16559:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 16559:2014-09 - wersja angielska, PN-EN ISO 16559:2014-09 - wersja polska
ICS 01.040.27, 01.040.75, 27.190, 75.160.40