PN-EN ISO 17225-1:2021-11 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Niniejszy dokument określa klasy jakości paliwa i specyfikacje biopaliw stałych oraz naturalnych i przetworzonych materiałów pochodzących z
a) leśnictwa i sadownictwa;
b) rolnictwa i ogrodnictwa;
c) akwakultury.
Poddany przetwarzaniu chemicznemu materiał nie może zawierać związków chlorowcoorganicznych ani metali ciężkich na poziomach wyższych od typowych wartości w pierwotnym materiale (patrz Załącznik B) lub wyższych niż typowe wartości występujące w kraju jego pochodzenia.
UWAGA Surowy i przetworzony materiał zawiera odpady drzewne, zielne, owocowe, biomasę pochodzenia wodnego i odpady ulegające biodegradacji, pochodzące z wyżej wymienionych sektorów.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17225-1:2021-11 - wersja angielska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 30-11-2021
Liczba stron 76
Grupa cenowa W
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN ISO 17225-1:2021 [IDT], ISO 17225-1:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 17225-1:2014-07 - wersja angielska, PN-EN ISO 17225-1:2014-07 - wersja polska
ICS 27.190, 75.160.40