PN-EN ISO 17225-3:2021-08 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 3: Klasy brykietów drzewnych

Zakres

Niniejszy dokument określa klasy jakościowe paliwa i wymagania dla rodzajów brykietów drzewnych. Niniejszy dokument obejmuje tylko brykiety drzewne produkowane z następujących surowców (patrz ISO 17225-1, Tablica 1):
- 1.1 Drewno z lasów, plantacji i z innych naturalnych źródeł
- 1.2 Produkty uboczne i pozostałości z przemysłu drzewnego
- 1.3.1 Drewno używane nieprzetworzone chemicznie.
UWAGA Brykiety po obróbce termicznej (np. taryfikowane brykiety) nie są włączone w zakres niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17225-3:2021-08 - wersja angielska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 3: Klasy brykietów drzewnych
Data publikacji 20-08-2021
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN ISO 17225-3:2021 [IDT], ISO 17225-3:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 17225-3:2014-07 - wersja polska, PN-EN ISO 17225-3:2014-07 - wersja angielska
ICS 75.160.40